Đại diện pháp luật

Đại Diện - Ủy Quyền

Thông thường, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, tranh chấp tại Tòa án thì chủ thể sẽ tự mình xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, tham gia tố tụng. Nhưng có nhiều trường hợp vì những lý do khách quan bất khả kháng hoặc những lý do chủ quan như: đau ốm, đi nước ngoài,… mà chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự, tham gia tố tụng không có mặt để có thể tự mình xác lập và thực hiện công việc đó..

Do đó, pháp luật để hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi cho mọi người trong pháp luật dân sự có cho phép chủ thể này ủy quyền cho chủ thể khác thay mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Và đó chính là đại diện theo ủy quyền.

Đại diện theo ủy quyền trong tố tụng:
Bạn đang muốn khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án nhưng lại quá bận rộn với công việc nên không nhiều có thời gian để tham gia quá trình tố tụng? Xuất phát từ nhu cầu đó, Văn phòng Luật sư Tâm Nam cung cấp dịch vụ đại diện theo ủy quyền trong tranh chấp dân sự tại tòa án. Luật sư đại diện theo ủy quyền trong quá trình giải quyết tại Tòa án sẽ hỗ trợ khách hàng về pháp lý và đại diện tố tụng.
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của đương sự
Tham gia tố tụng là người nhân danh và thay mặt đương sự bảo vệ quyền và lợi ích của chính đương sự, thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự trong phạm vi ủy quyền.
Trường hợp phạm vi ủy quyền là toàn bộ thì người đại diện theo ủy quyền có tất cả các quyền và nghĩa vụ như đương sự. Khi đó vai trò của người đại diện theo ủy quyền là rất lớn.
Vì vậy, việc để Luật sư là người đại diện theo ủy quyền cho mình là một lựa chọn đúng đắn. Bằng vốn kiến thức pháp luật sâu sắc cùng với các quyền và nghĩa vụ được trao, Luật sư tham gia vụ án dân sự với tư cách là người đại diện theo ủy quyền sẽ giúp đương sự ủy quyền có thể bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đương sự được thông báo về tiến độ giải quyết vụ án, không phải có mặt tại phiên tòa, các phiên họp, phiên hòa giải. Ngoài ra, họ còn tránh được những va chạm hoặc trình bày không đúng bản chất của tranh chấp và cách thức giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ đại diện theo ủy quyền trong tranh chấp dân sự Văn phòng Luật sư Tâm Nam:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về đại diện theo ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền và người được ủy quyền
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án
 • Nghiên cứu về tranh chấp của khách hàng
 • Tư vấn và đưa ra nhận định pháp lý, định hướng cho khách hàng để khởi kiện
 • Soạn thảo đơn khởi kiện
 • Nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự
 • Thu thập tài liệu chứng cứ để bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia phiên hòa giải, phiên tòa tại Tòa án
 • Thông báo đầy đủ, kịp thời về quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
 • Soạn thảo phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.
 • Đưa ra ý kiến ký, nhận, khiếu nại, kiến nghị giải quyết vụ việc;
 • Trực tiếp đưa ra các kiến nghị, trả lời, hỏi và đưa ra các yêu cầu;
 • Trực tiếp thu thập các tài liệu, chứng cứ, hồ sơ liên quan đến vụ việc;
 • Trình bày các yêu cầu, giải trình các vấn đề có liên quan;
 • Đại diện tham gia tố tụng hoặc đại diện theo ủy quyền để đàm phán, thương lượng, hòa giải.

Đại diện theo ủy quyền ngoài Tố tụng:
Đại diện ngoài tố tụng của Luật sư là hoạt động đại diện theo ủy quyền mà ở đó Luật sư thay mặt khách hàng để tham gia, thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, thương mại, hành chính… với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Hiện nay Văn phòng Luật sư Tâm Nam đang cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng cho các cá nhân , tổ chức tại Việt Nam.
Đồng thời Văn phòng Luật sư Tâm Nam cũng là đại diện của các nhà đầu tư, cá nhân, Doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo quy định pháp luật thì Văn phòng Luật sư Tâm Nam có thể làm đại diện cho các cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước:

 • Tham gia với tư cách đại diện cho thương nhân để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết các giao dịch kinh doanh thương mại, các giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;
 • Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
 • Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính…mà trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất các cá nhân, tổ chức gặp phải.
 • Đại diện các công việc khác ngoài tố tụng trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật…
Đặt lịch hẹn ngay!